Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 määrus number 12.
Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Reklaamimaks Tallinnas Tvk m 44 17.12.2009 01.01.2010