Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hüvitise maksmine
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2019 korraldus number 819
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. juuni

2019 nr

819-k

Hüvitise maksmine

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna põhimääruse § 54 lg-te 9, 10 ja 11 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine

1. Maksta Tallinna Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhatajale teenistusest vabastamisel tema enda algatusel hüvitist kuue kuu põhipalga ulatuses summas 19 200 eurot.

2. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Linnakantseleile 25 690 eurot, sellest hüvitis 19 200 eurot, sotsiaalmaks 6 336 eurot ja töötuskindlustusmakse 154 eurot punktis 1 nimetatud hüvitise maksmiseks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks õigusloome ja eelnõude osakonna juhatajale.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes