Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2019 korraldus number 815
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. juuni

2019 nr

815-k

Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg-te 1 ja 4, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004  otsuse nr 197 „Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemise otsustamine p 3 alusel

1. Volitada Tallinna Transpordiameti sõitjateveo osakonna juhatajat Udo Ots`a 21. juunil 2019 toimuval Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul teostama Tallinna linna liikmeõigusi.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Udo Otsale ning Mittetulundusühingule Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes