Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2019 määrus number 22 [RT IV, 14.06.2019, 15]
Jõustumine:17.06.2019
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2019
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2019 - 31.12.2019 [RT IV, 14.06.2019, 15]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. juuni 2019 nr 22

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ § 4 lg 7 ja § 5 lg 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad 1. juulist 31. detsembrini 2019

(1) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

1) maksimaalselt 6 tasuta sõidukorda kasutaja kohta;

2) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus, kokku 24 korda;

3) osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot.

(2) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

1) maksimaalselt 2 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta;

2) omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest.

(3) Taksoveoteenuse kasutamisel on:

1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus on 190 eurot;

2) omaosalustasu on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes