Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaosa valitsuse väljastatavate müügipiletite hinnad
Tallinna Linnavalitsus 05.06.2019 korraldus number 786
Redaktsiooni kehtivus:05.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. juuni

2019 nr

786-k

Linnaosa valitsuse väljastatavate müügipiletite hinnad

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lõike 1 punktiga 1

1. Kehtestada 10. juunist 2019 linnaosa valitsuse väljastatava kandekaubanduse müügipileti hind iga müüja kohta:

1.1 ajalehtede müügipilet 2,00 eurot päev;

1.2 raamatute, ajakirjade, postkaartide ja turismikaartide müügipilet kauplemiseks väljaspool Tallinna Kesklinna haldusterritooriumit 10,00 eurot päev;

1.3 raamatute, ajakirjade, postkaartide ja turismikaartide müügipilet kauplemiseks Tallinna Kesklinna haldusterritooriumil 32,00 eurot päev;

1.4 Eesti ja Tallinna sümbolitega meenete müügipilet 15,00 eurot päev;

1.5 lillede müügipilet 2,00 eurot päev;

1.6 jäätise müügipilet 2,00 eurot päev;

1.7 karastusjookide ja soojade jookide müügipilet 5,00 eurot päev;

1.8 pakendatud maiustuste, näkside ja pakendatud pagaritoodete müügipilet 5,00 eurot päev;

1.9 värskete marjade ja puuviljade müügipilet 5,00 eurot päev;

1.10 muude kaupade müügipilet 10,00 eurot päev.

2. Rakendada kõrgema määraga kaubagrupi hinda, kui tegemist on mitme lõikes 1 nimetatud erineva müügiartikliga.

3. Kehtestada 10. juunist 2019 linnaosa valitsuse väljastatava tänavakaubanduse (v.a kandekaubandus) müügipileti hind:

3.1 kuni 9 m² müügikoha puhul 20 eurot päev;

3.2 üle 9 m² müügikoha puhul 30 eurot päev.

4. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär