Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 13.05.2019 korraldus number 666
Redaktsiooni kehtivus:13.05.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. mai

2019 nr

666-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt Osaühingu Windfire 8. mai 2019 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Osaühingule Windfire (registrikood 11128737) Pirita Surfifestivali 2019 korraldamiseks Pirita Surfiklubis aadressidel Jõesuu tee 5 ja Jõesuu tee 7 19. juulil 2019 kella 13.00-st kuni kella 23.55-ni ja 20. juulil 2019 kella 10.00-st kuni kella 23.55-ni Päästeameti Põhja päästekeskuse, Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Osaühingule Windfire.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär