Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala pinnavormidele ja metsadele ametlike kohanimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2019 korraldus number 574
Redaktsiooni kehtivus:29.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. aprill

2019 nr

574-k

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala pinnavormidele ja metsadele ametlike kohanimede määramine

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2015 otsusega nr 32 kehtestatud teemaplaneeringuga „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“ ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Nõmme, Mustamäe ja Kristiine linnaosas paiknevatele mägedele nimed järgmiselt:

1.1 Nõmme linnaosas Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis Hüppemägi (lisa 1);

1.2 Mustamäe linnaosas Mustamäe asumis ja Kristiine linnaosas Järve asumis Lamemägi (lisa 2);

1.3 Nõmme linnaosas Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis Kõrgepea mägi (lisa 3);

1.4 Nõmme linnaosas Nõmme asumis ja Mustamäe linnaosas Mustamäe asumis Vanaka mägi (lisa  4);

1.5 Nõmme linnaosas Hiiu asumis, Nõmme asumis ja Vana-Mustamäe asumis Nõmme mägi (lisa  5).

2. Määrata Nõmme linnaosas Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis painevale nukale nimeks Kõrgepea nukk (lisa 6).

3. Määrata Nõmme linnaosas Nõmme asumis ja Mustamäe linnaosas Mustamäe asumis paiknevale orule nimeks Lameorg (lisa 7).

4. Määrata Nõmme linnaosas paiknevatele metsadele nimed järgmiselt:

4.1 Nõmme linnaosas Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis Hüppemäe mets (lisa 8);

4.2 Nõmme linnaosas Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis Rõõmuallika mets (lisa 9).

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel, Mustamäe Linnaosa Valitsusel ja Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada uute kohanimesiltide paigaldamine 29. märtsiks 2019.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Lisad 1-9