Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
29.04.2019- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2019 korraldus number 573
Redaktsiooni kehtivus:29.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. aprill

2019 nr

573-k

Tänavanimede määramine Kesklinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, §13 lg 2 p 1 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 320 kehtestatud „Lilleküla raudteeharude ning Tehnika ja Asula tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringust“ ja vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Kesklinnas Kitseküla asumis Asula tänavalt algavale lääne suunas kulgevale tänavale Meeta tänava nimi (tänava skeem lisas).

2. Määrata Kesklinnas Kitseküla asumis Marta tänavat ja Jalgpalli tänavat ühendavale tänavalõigule nimeks Marta tänav ja pikendada sellega olemasoleva Marta tänava kulgu (tänava skeem lisas).

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine Marta tänava pikendusele 17. maiks 2019 ja Meeta tänavale tänava väljaehitamise ajaks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa