Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Vladislav Žarovi ja Vjatšeslav Ištšiki ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 17.04.2019 korraldus number 506
Redaktsiooni kehtivus:17.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. aprill

2019 nr

506-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Vladislav Žarovi ja Vjatšeslav Ištšiki ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ning tulenevalt EESTI TAEKWONDO LIIDU 10. aprilli 2019 taotlusest

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 2400 (kaks tuhat nelisada) eurot tallinlastest sportlaste Vladislav Žarovi ja Vjatšeslav Ištšiki ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks eduka esinemise puhul Euroopa meistrivõistlustel taekwondos järgmiselt:

1.1 Vladislav Žarovile 800 eurot ja treenerile Oleg Kimile 400 eurot;

1.2 Vjatšeslav Ištšikile 800 eurot ja treenerile Oleg Kimile 400 eurot.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule EESTI TAEKWONDO LIIT (registrikood 80088167).

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes