Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 32-66)

Tallinna Linnavalitsus 03.04.2019 korraldus number 471

Redaktsiooni kehtivus 03.04.2019 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 11, tähtaeg 26.03.2094

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.