Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 407.
Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine