Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 407.
Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus Tvk m 18 28.05.2009 04.06.2009 RT IV, 07.06.2013, 12