Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 07.03.2019 mrus number 5 [RT IV, 20.03.2019, 1]
Justumine:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2019 - ... [RT IV, 20.03.2019, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 7. mrts 2019 nr 5

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine

Mrus kehtestatakse korrakaitseseaduse 59 lg 1 alusel.

1. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord“ 11 liget 1 tiendatakse punktidega 18 ja 19 jrgmises snastuses:

„18) tagama, et ritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vhemalt segaolmejtmeid, biolagunevaid jtmeid ja pakendijtmeid. Jtmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt mrgitud kogutavate jtmete liik;

19) tagama, et ritusel ei serveerita toitu ja jooki hekorranudes (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned) ega kasutata hekorrasgiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, sgipulgad, krred, joogisegamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nusid ja sgiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile vi sellega samavrsele standardile vastavust tendav sertifikaat.“.

2. Mrus justub 1. oktoobril 2019.

Mihhail Klvart

Tallinna Linnavolikogu esimees