Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Eesti Vabariigi vahelise koostööleppe heakskiitmine Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks ning volituse andmine Tõnis Mölderile
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2019 korraldus number 242
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2019 nr

242-k

Tallinna linna ja Eesti Vabariigi vahelise koostööleppe heakskiitmine Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks ning volituse andmine Tõnis Mölderile

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel

1. Kiita heaks Tallinna linna ja Eesti Vabariigi, Sotsiaalministeeriumi kaudu (edaspidi Sotsiaalministeerium) vahel sõlmitav koostöölepe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks (lisa).

2. Volitada Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostööleppele.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Sotsiaalministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa