Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Asustamata eluruumide linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamine (Raadiku tn 8a/2-52 ja K. Kärberi tn 28-110)
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2019 korraldus number 229
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2019 nr

229-k

Asustamata eluruumide linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamine (Raadiku tn 8a/2-52 ja K. Kärberi tn 28-110)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra” p-de 9, 12, 13 ja 22 alusel ning tulenevalt linna eluasemekomisjoni 23. jaanuari 2019 e-koosoleku protokollist nr 3.2-6/17

1. Jaotada asustamata eluruumid linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks alljärgnevalt:

1.1 Raadiku tn 8a/2-52                       Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjon (Tallinna teine

                                                            elamuehitusprogramm);

1.2 K. Kärberi tn 28-110                     Lasnamäe linnaosa eluasemekomisjon.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 korralduse nr 1334-k „Tallinna teise elamuehitusprogrammi põhimõtete rakendamiseks Tallinna Linnavaraametile Raadiku tn 8/2, Raadiku tn 8a/2 ja Raadiku tn 8b/2 elamutest korterite eraldamine“ lisa „Tallinna teise elamuehitusprogrammi põhimõtete rakendamiseks Tallinna Linnavaraametile Raadiku tn 8/2, Raadiku tn 8a/2 ja Raadiku tn 8b/2 elamutest korterite eraldamine” ja arvata välja korter aadressil Raadiku tn 8a/2-52.

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär