Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Paasiku tn 7-17)

Tallinna Linnavalitsus 30.01.2019 korraldus number 142

Redaktsiooni kehtivus 30.01.2019 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 11, tähtaeg 16.01.2094

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.