Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
24.01.2019- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna liitumine rahvusvahelise turismilinnade võrgustikuga World Tourism Cities Federation
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2019 otsus number 3
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

24. jaanuar 2019 nr 3

Tallinna linna liitumine rahvusvahelise turismilinnade võrgustikuga World Tourism Cities Federation

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 13 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, § 78 lg-te 3 ja 4 ning § 79 lg 2 alusel

1. Kiita heaks Tallinna linna liitumine rahvusvahelise turismilinnade võrgustikuga World Tourism Cities Federation.

2. Volitada Tallinna linnapea Taavi Aasa allkirjastama avaldust liitumiseks rahvusvahelise turismilinnade võrgustikuga World Tourism Cities Federation.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks rahvusvahelisele turismilinnade võrgustikule World Tourism Cities Federation.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees