Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2018 korraldus number 1858
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 22.01.2020 nr 88, jõustumine 01.07.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. detsember

2018 nr

1858-k

 

 

Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1, § 30 lõike 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 punkti 1 lõikega 1 ning tulenevalt Tallinna Perekonnaseisuameti taotlusest

 

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. juulist 2019 Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hinnad (lisa).

2. Tallinna Perekonnaseisuametil avalikustada kehtestatud perekonnaseisualaste teenuste hinnad Tallinna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Volitada linnapea Taavi Aasa sõlmima käsunduslepingut Tallinna Perekonnaseisuameti juhataja Karin Kasega abielu piduliku kombetalituse korraldamiseks väljaspool ametiruume.

4. Tunnistada 1. juulist 2019 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2013 korraldus nr 297-k „Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine .

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Perekonnaseisuametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa. Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hinnad (Tlv k 22.01.2020 nr 88, jõustumine 01.07.2020)