Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2018 korraldus number 1821
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. detsember

2018 nr

1821-k

Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 19. jaanuaril 2017 väljastatud detailplaneeringu tingimusi täpsustatavatest projekteerimistingimustest nr 1811002/00618

1. Määrata Kristiine linnaosas Tondi asumis Rivi tänavat ja Talli tänavat ühendavale tänavalõigule nimeks Talli tänav ja pikendada sellega Talli tänava kulgu (tänava skeem lisas).

2. Määrata Kristiine linnaosas Tondi asumis Sammu tänavat ja Seebi tänavat ühendavale tänavalõigule nimeks Sammu tänav ja pikendada sellega Sammu tänava kulgu (tänava skeem lisas).

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine tänavate väljaehitamise ajaks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele ja AS Tondi Kvartalile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Talli tänava ja Sammu tänava leviala pikendamise skeem