Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 05.12.2018 korraldus number 1766
Redaktsiooni kehtivus:05.12.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

    5. detsember

2018

nr 1766-k

 

 

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

 

 

 

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord” § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ja Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

 

 

         

1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1.1 Nõmme linnaosas Männiku asumis Liiva ja Männiku rongipeatuste vahel paikneva ühissõidukipeatuse (kood 05907-1, 05908-1) nimeks Valdeku (lisa 1);

1.2 Laagna teel J. Vilmsi tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 11505-1, 11506-1) nimeks J. Vilmsi (lisa 2);

1.3 Moonalao ja Kotermaa tänavate ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 02003-1, 02004-1) nimeks Moonalao (lisa 3);

1.4 Pirita teel Maarjamäe mälestusvälja piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 12705-1, 12706-1) nimeks Mälestusvälja (lisa 4);

1.5 Peterburi teel Kivimurru tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 14808-1) nimeks Kivimurru (lisa 5).

2. Muuta ühissõidukipeatuste senine nimi ja määrata uus nimi järgmiselt:

2.1 Rannamõisa teel Haabersti ringristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 00307-1, 00307-2, 00307-3, 00602-1, 00602-2, 00602-3) senine nimi Haabersti asendada nimega Haabersti ring.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-ile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5