Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Erika tn 13a-11)

Tallinna Linnavalitsus 05.12.2018 korraldus number 1760

Redaktsiooni kehtivus 05.12.2018 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 26.11.2093

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.