Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlasest sportlase Erik Aaslav-Kaasiku ja tema treeneri Ahto Aaslav-Kaasiku tunnustamiseks ja toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 21.11.2018 korraldus number 1686
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. november

2018 nr

1686-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlasest sportlase Erik Aaslav-Kaasiku ja tema treeneri Ahto Aaslav-Kaasiku tunnustamiseks ja toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ning eesmärgist tunnustada tallinlasest sportlase kõrgeid sportlikke saavutusi.

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile kokku 4 000 (neli tuhat) eurot tallinlasest sportlase Erik Aaslav-Kaasiku ja tema treeneri Ahto Aaslav-Kaasiku tunnustamiseks ja toetamiseks eduka esinemise puhul maailmameistrivõistlustel veemotospordi paadiklassis F-125 järgmiselt:

1.1 Erik Aaslav-Kaasikule 2 800 eurot ja treener Ahto Aaslav-Kaasikule 1 200 eurot, kokku 4 000 eurot.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Eesti Veemoto Liidule (registrikood 80088173).

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär