Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2018 korraldus number 1620
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. november

2018 nr

1620-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt 5 Capital OÜ 23. oktoobri 2018 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega 5 Capital OÜ-le (registrikood 11642434) Tallinna jõuluturg 2018 korraldamiseks Raekoja platsil 16. novembrist 2018 kuni 7. jaanuarini 2019 Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Õpetajate Maja ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel.

1.1 Jõuluturg on avatud järgmistel aegadel:

1.1.1 pühapäevast neljapäevani kella 08.00st kuni kella 22.00ni;

1.1.2 reedel ja laupäeval kella 08.00st kuni kella 23.00ni;

1.1.3 aastavahetusel, 31. detsembril 2018 on jõuluturg avatud 08.00st kuni kontserdi lõpuni 1. jaanuaril 2019 kell 02.30.

1.2 Jõuluturu inventar paigaldatakse 9. novembril kella 07.00st kuni 15. novembril 2018 kella 22.00ni ja koristustööd teostatakse 8. jaanuaril 2019 kella 07.00-st kuni 9. jaanuaril 2019 kella 22.00-ni.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks 5 Capital OÜ-le.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär