Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 "Eestkoste korraldamise ja teostamise kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2018 määrus number 38 [RT IV, 14.11.2018, 2]
Jõustumine:17.11.2018
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2018 - ... [RT IV, 14.11.2018, 2]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. november 2018 nr 38

Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 „Eestkoste korraldamise ja teostamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 „Eestkoste korraldamise ja teostamise kord“ § 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eestkostetava vara võõrandamise tingimused otsustab Tallinna Linnavalitsus Tallinna Linnavaraameti (edaspidi linnavaraamet) ettepanekul. Vara võõrandamise korraldab linnavaraamet, juhindudes linnavara võõrandamise regulatsioonist.“.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär