Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavaraameti valitsemisel olevate kinnisasjade ja kinnisasjade osade tasuta kasutusse andmine Tallinna Kommunaalametile
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2018 korraldus number 1564
Redaktsiooni kehtivus: - 15.10.2019

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 15.10.2019 nr 1326

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. oktoober

2018 nr

1564-k

 

 

Tallinna Linnavaraameti valitsemisel olevate kinnisasjade ja kinnisasjade osade tasuta kasutusse andmine Tallinna Kommunaalametile

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord” § 11 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Kommunaalameti 18. septembri 2018 ja 4. oktoobri 2018 taotlustest

 

 

         

1. Anda korralduse punktis 2 toodud tingimustel Tallinna Kommunaalameti kasutusse Tallinna Linnavaraameti valitsemisel olevad järgmised kinnisasjad ja kinnisasjade osad:

1.1 Paldiski mnt 80a kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 25081101, katastritunnus 78406:601:0071, pindala 11 340 m², sihtotstarve elamumaa 100%) 10 340 m² suurune osa, mis on märgistatud korralduse lisaks 1 oleval skeemil viirutatud alana;

1.2 Narva mnt 129b kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 4831901, katastritunnus 78403:304:0051, pindala 147 008 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) 13 500 m² suurune osa, mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil viirutatud alana;

1.3 Vööri tn 2 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468250, katastritunnus 78401:101:3786, pindala 1210 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga I;

1.4 Halsi tänav kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468450, katastritunnus 78401:101:3758, pindala 4790 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga II;

1.5 Halsi tn 16 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467350, katastritunnus 78401:101:3757, pindala 1114 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga III;

1.6 Halsi tn 14 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467250, katastritunnus 78401:101:3756, pindala 991 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga IV;

1.7 Logi tn 11 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467850, katastritunnus 78401:101:3791, pindala 1211 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga V;

1.8 Logi tänav T4 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468950, katastritunnus 78401:101:3769, pindala 1642 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga VI;

1.9 Halsi tn 12 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467150, katastritunnus 78401:101:3755, pindala 1271 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga VII;

1.10 Logi tn 9 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467750, katastritunnus 78401:101:3765, pindala 1274 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga VIII;

1.11 Logi tn 7 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467650, katastritunnus 78401:101:3764, pindala 1267 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga IX;

1.12 Halsi tn 8 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12466950, katastritunnus 78401:101:3752, pindala 1542 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga X;

1.13 Halsi tn 10 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467050, katastritunnus 78401:101:3754, pindala 1114 m², sihtotstarve elamumaa 50% ja ärimaa 50%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga XI;

1.14 Logi tänav T3 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468850, katastritunnus 78401:101:3768, pindala 2345 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga XII;

1.15 Logi tn 5 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12467550, katastritunnus 78401:101:3763, pindala 1482 m², sihtotstarve ärimaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga XIII;

1.16 Rumbi tn 2 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468050, katastritunnus 78401:101:3772, pindala 1475 m², sihtotstarve ärimaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga XIV;

1.17 Rumbi tn 2a kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 12468150, katastritunnus 78401:101:3773, pindala 1100 m², sihtotstarve ärimaa 75%, tootmismaa 25%), mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana positsiooniga XV.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasjad ja kinnisasjade osad anda kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusse andmine on tasuta;

2.2 kasutustähtaeg on 1. detsember 2018 kuni 1. juuni 2019;

2.3 kinnisasju kasutatakse kinnisasjadele tänavate talihooldustööde teostamise käigus äraveetava lume ladustamise eesmärgil;

2.4 kinnisasjade majandamine peab toimuma heaperemehelikult;

2.5 kinnisasjade kasutamisel tuleb vältida kinnisasjadele kahju tekitamist;

2.6 kinnisasjade allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.7 kasutusse saaja taastab kinnisasjadel pärast lume sulamist lume ladustamisele eelnenud olukorra.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2017 korraldus nr 1662-k „Logi tn 7 ja Paldiski mnt 80a kinnisasjade ning Narva mnt 129b kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad