2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Tallinna Linnavalitsus 31.10.2018 määrus number 36
jõustumine 01.01.2019
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2020
Redaktsiooni kehtivus 01.01.2019 - 01.01.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.11.2019 nr 32 [RT IV, 20.11.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  31. oktoober 2018 nr 36

2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” § 10 lg 2 alusel.

§ 1.  Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrusega kehtestatakse 2019. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:

1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);

2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);

3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);

4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);

5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);

6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);

7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);

8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);

9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);

10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);

11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);

12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määrus nr 32 „2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Taavi Aas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa 1 - Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused
Lisa 2 - Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 3 - Ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 4 - Haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 5 - Keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 6 - Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 7 - Turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 8 - Linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 9 - Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 10 - Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 11 - Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 12 - Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused