Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2019-01.01.2020

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2018 määrus number 36 [RT IV, 06.11.2018, 38]
Jõustumine:01.01.2019
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2019 - 01.01.2020 [RT IV, 06.11.2018, 38]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.11.2019 nr 32 [RT IV, 20.11.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  31. oktoober 2018 nr 36

2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” § 10 lg 2 alusel.

§ 1.  Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrusega kehtestatakse 2019. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:

1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);

2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);

3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);

4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);

5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);

6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);

7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);

8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);

9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);

10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);

11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);

12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määrus nr 32 „2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Taavi Aas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa 1 - Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused
Lisa 2 - Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 3 - Ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 4 - Haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 5 - Keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 6 - Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 7 - Turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 8 - Linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 9 - Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 10 - Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 11 - Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 12 - Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused