Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 24.10.2018 korraldus number 1557
Redaktsiooni kehtivus:24.10.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. oktoober

2018 nr

1557-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 8. oktoobri 2018 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustele (registrikood 70008641) 1. detsembril 1924 riigipöördekatses langenud kadettide mälestusrivistuse korraldamiseks Tondi tn 55a, Tondipoiste ausamba juures, 1. detsembril 2018 kella 05.00-st kuni kella 06.15-ni Päästeameti Põhja päästekeskuse, Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Vadim Belobrovtsev

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär