Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 24.10.2018 korraldus number 1553
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.11.2019 nr 1453, jõustumine 01.01.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. oktoober

2018 nr

1553-k

 

 

Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 lg 1 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada linnapileti (Tallinn Card) projekti osalustasuks 1. jaanuarist 2019 ühe toote/teenuse pealt 415 eurot (ilma käibemaksuta) aastas.

2. Punktis 1 nimetatud osalustasust võib Tallinna Ettevõtlusameti juhataja anda soodustust kuni 70% (kaasa arvatud) toote/teenuse pealt. Soodustust antakse isikutele ning riigi- ja omavalitsusasutustele, kes vastavad vähemalt ühele alltoodud tingimustest:

2.1 on eelnevalt osalenud linnapileti projektis;

2.2 osalevad linnapileti projektis enam kui ühe toote/teenusega;

2.3 osalevad linnapileti projektis veebipõhise hooajalise partnerina;

2.4 müüvad Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingu kohaselt linnapileti ettenäitamisel kõigile linnapileti kasutajatele kaupa või teenust tavahinnast enam kui 14% odavamalt.

3. Osalustasu ei rakendata isikutele, samuti riigi- ja omavalitsusasutustele, kes tegelevad kultuuriürituste korraldamisega või vastavalt Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingule tagavad linnapileti ettenäitamisel linnapileti kasutajatele tavahinnast 50% või suurema soodustuse pääsme, kauba või teenuse ostul või tasuta pääsme, kauba või teenuse.

4. Kehtestada linnapileti müügihinnad 1. jaanuarist 2019 alljärgnevalt:

Teenus

Ühik

Hind eurodes ilma käibemaksuta

Hind eurodes koos 20%-lise käibemaksuga

24-tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

21,67

26,00

24-tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

12,50

15,00

24-tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

30,00

36,00

24-tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

16,67

20,00

48-tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

32,50

39,00

48-tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

16,67

20,00

48-tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

40,83

49,00

48-tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

22,50

27,00

72-tunni Tallinn Card täiskasvanule*

tükk

39,17

47,00

72-tunni Tallinn Card lapsele**

tükk

20,00

24,00

72-tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule*

tükk

48,33

58,00

72-tunni Tallinn Card PLUS lapsele**

tükk

26,67

32,00

*piletiga saab tasuta kaasa võtta kuni kaks last vanuses kuni 6 eluaastat

**piletit soovitatakse osta vaid juhul, kui kliendi poolt valitud külastuskohtades ei ole lapsele sissepääs tasuta.

5. Tallinna Ettevõtlusameti juhatajal on õigus:

5.1 rakendada punktis 4 nimetatud hindadele kuni 30% soodustust linnapileti edasimüüjatele, linnapiletit sisaldavate turismipakettide koostajatele ja teistele turismi valdkonna töötajatele sihtkoha tutvustamise eesmärgil, samuti suure grupiostu ja linna turunduskampaaniate korral;

5.2 väljastada reklaami- ja turunduseesmärkidel tasuta linnapileti eriliiki - VIP pileteid.

6. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

7. Tunnistada 1. jaanuarist 2019 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2016 korraldus nr 1843-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine”.

8. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Vadim Belobrovtsev

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär