Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Tööstuse tn 6-1, Tööstuse tn 95-42, Puhangu tn 8-47, Puhangu tn 8-115, Puhangu tn 10-156/158, Sõle tn 18-30/31, Kopli tn 100b-84, Kopli tn 100b-88, Soo tn 3a-23, Vabriku tn 37-8, Õle tn 24-3 ja Linda tn 8-11)
Tallinna Linnavalitsus 17.10.2018 korraldus number 1507
Redaktsiooni kehtivus:17.10.2018 - ...

Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 03.10.2093

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnakantseleis (Vabaduse väljak 7, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.