Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise seaduslikkuse kontroll 2016-2017
Tallinna Linnavolikogu 18.10.2018 otsus number 147
Redaktsiooni kehtivus:18.10.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

18. oktoober 2018 nr 147

Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise seaduslikkuse kontroll 2016-2017

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 29. juuni 2018 revisjoniaktist nr 6/2018 „Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise seaduslikkuse kontroll 2016-2017“, revisjonikomisjoni 27. augusti 2018 otsusest nr 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 12. septembri 2018 kirjas nr L-3/2262-2 toodud seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta

1. Võtta kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamine aastatel 2016-2017 oli seaduslik ja otstarbekas.

3. Tallinna Ettevõtlusametil jälgida mittetulundustegevuse toetuste kasutamise aruannete õigeaegset esitamist.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees