Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlasest sportlase Timmo Tammemäe ja tema treeneri Triinu Villardi tunnustamiseks ja toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 26.09.2018 korraldus number 1388
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. september

2018 nr

1388-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlasest sportlase Timmo Tammemäe ja tema treeneri Triinu Villardi tunnustamiseks ja toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ning eesmärgist tunnustada tallinlasest sportlase kõrgeid sportlikke saavutusi

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 3000 (kolm tuhat) eurot tallinlasest sportlase Timmo Tammemäe ja tema treeneri Triinu Villardi tunnustamiseks ja toetamiseks eduka esinemise puhul Euroopa meistrivõistlustel orienteerumises järgmiselt:

1.1 Timmo Tammemäele 2000 eurot;

1.2 treener Triinu Villardile 1000 eurot.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks EESTI ORIENTEERUMISLIIDULE (registrikood 80040568).

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes