Tallinna Linnavalitsus 26.09.2018 korraldus number 1380.
Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 32-59)
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 12.09.2093

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine Tlv m 39 07.05.2003 12.05.2003
2 Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise korraldamine Tallinnas Tlv m 14 06.03.1998 06.03.1998