Tallinna Linnavalitsus 26.09.2018 korraldus number 1380.
Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 32-59)
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 12.09.2093

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine Tvk m 56 17.10.2002 01.12.2002