Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 32-59)

Tallinna Linnavalitsus 26.09.2018 korraldus number 1380

Redaktsiooni kehtivus 26.09.2018 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 12.09.2093

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.