L. Koidula tn 14a ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine maa osaliseks ostueesõigusega erastamiseks ja maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 26.09.2018 korraldus number 1349

Redaktsiooni kehtivus 26.09.2018 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 07.09.2093

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.