Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluspindade katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme ja Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2018 korraldus number 1323
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. september 2018 nr 1323-k

Liikluspindade katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme ja Mustamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1, § 50 lg 1 p 4 ja lg 5, § 54 lg 1 ning § 55 lg 1, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 1 ja § 16 lg 1 p 1, Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2017 korralduse nr 77-k „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1886-k „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“ alusel ning tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadress Nõmme linnaosas järgnevalt:

Senine aadress - Rahumäe tee 8f

Katastritunnus - 78401:101:3959

Uus aadress - Künka tänav T2

2. Muuta katastriüksuse aadress Mustamäe linnaosas järgnevalt:

Senine aadress - Kadaka tee T16

Katastritunnus - 78405:502:0221

Uus aadress - Kivikülvi tänav T1

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Linnavaraametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär