Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 05.09.2018 korraldus number 1261
Redaktsiooni kehtivus:05.09.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. september

2018 nr

1261-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt Balti Jaama Turg OÜ 3. septembri 2018 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Balti Jaama Turg OÜ-le (registrikood 12603459) kontserdi ja laada Ööturg korraldamiseks 7. septembril 2018 kella 17.00-st kuni 23.00-ni Balti Jaama Turul, aadressidel Kopli tn 1 ja Telliskivi tn 62 Päästeameti Põhja päästekeskuse, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Balti Jaama Turg OÜ-le.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Eha Võrk

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär