Tallinna Linnavalitsus 15.08.2018 korraldus number 1148.
Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas Tlv k 328 07.03.2018
2 Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamine Tvk o 172 03.11.2016
3 Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas Tlv k 698 06.05.2015
4 Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded Tlv m 52 31.10.2012 05.11.2012 RT IV, 16.04.2013, 36
5 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Tvk m 17 19.05.2011 27.05.2011 RT IV, 09.03.2013, 56
6 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006