Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 248 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tondi Põhikool)
Tallinna Linnavalitsus 13.07.2018 korraldus number 1100
Redaktsiooni kehtivus: - 25.11.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.11.2020 nr 1285

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuli

2018 nr

1100-k

 

 

Sõpruse pst 248 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tondi Põhikool)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Haridusameti 22. juuni 2018 pöördumisest nr 2.-5/1254-1 ja Tallinna Lastekodu 29. juuni 2018 nõusolekust nr 1-16/284-2

 

 

         

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallataval asutusel Tallinna Lastekodu (registrikood 75022539) anda Tallinna Haridusameti hallatavale asutusele Tallinna Tondi Põhikool (registrikood 75016467) kasutusse tasuta Sõpruse pst 248 hoone A-korpuse II korruse äriruumid, üldpinnaga 185,5 m² vastavalt korralduse lisas näidatud plaanile järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumid antakse kasutusse 1. augustil 2018;

1.2 äriruumide kasutusõigus kestab kuni Tallinna Tondi Põhikooli koolihoone renoveerimistööde lõppemiseni;

1.3 äriruume kasutatakse õpilaskodu teenuse osutamiseks;

1.4 kasutaja tasub äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt kasutatavate äriruumide suurusele;

1.5 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile, Tallinna Lastekodule ja Tallinna Tondi Põhikoolile.

 

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lisa - Sõpruse pst 248 hoone A-korpuse II korruse äriruumide plaan