Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile AS Ekspress Meedia korraldatava Delfi Rallipäev Ott Tänakuga ürituse kulude osaliseks katmiseks
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2018 korraldus number 1061
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. juuni

2018 nr

1061-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile AS Ekspress Meedia korraldatava Delfi Rallipäev Ott Tänakuga ürituse kulude osaliseks katmiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra” p 4.1.1 alusel ning tulenevalt AS Ekspress Meedia 8. mai 2018 taotlusest

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 7000 (seitse tuhat) eurot AS Ekspress Meedia (registrikood 10586863) korraldatava Delfi Rallipäev Ott Tänakuga ürituse kulude osaliseks katmiseks.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks ASile Ekspress Meedia.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär