Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Erika Kirpu ja Irina Embrichi ning naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma tunnustamiseks ja toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2018 korraldus number 1058
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. juuni

2018 nr

1058-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Erika Kirpu ja Irina Embrichi ning naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma tunnustamiseks ja toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra” p 4.1.1 alusel ning eesmärgist tunnustada tallinlastest sportlaste kõrgeid sportlikke saavutusi

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 2500 (kaks tuhat viissada) eurot tallinlastest sportlaste Erika Kirpu ja Irina Embrichi ning naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma tunnustamiseks ja toetamiseks eduka esinemise puhul Euroopa meistrivõistlustel järgmiselt:

1.1 Erika Kirpule 900 eurot;

1.2 Irina Embrichile 900 eurot;

1.3 peatreener Kaido Kaabermale 700 eurot.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule Eesti Vehklemisliit (registrikood 80044804).

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär