Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimistööde investeeringutoetuse lepingu heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna linnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2018 korraldus number 1050
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. juuni

2018 nr

1050-k

Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimistööde investeeringutoetuse lepingu heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna linnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning juhindudes Tallinna linna, kultuuriministeeriumi ja Mittetulundusühingu EESTI SPORDISELTS KALEV vahel 1. veebruaril 2017 sõlmitud koostöökokkuleppest ja 25. mail 2018 sõlmitud koostöölepingu muutmise kokkuleppest

1. Kiita heaks Tallinna linna ja Mittetulundusühingu EESTI SPORDISELTS KALEV vahel sõlmitava investeeringutoetuse lepingu projekt Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimistööde finantseerimiseks.

2. Volitada Tallinna linnapead alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat sõlmima punktis 1 nimetatud lepingu alusel kokkuleppeid maksegraafiku muutmiseks.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule EESTI SPORDISELTS KALEV.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad