Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe tee 90, A. H. Tammsaare tee 116, 118, 118a, 118b, 118c, 118d, 134b, Laki tn 34 ja 36 katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2018 korraldus number 964
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. juuni 2018 nr 964-k

Mustamäe tee 90, A. H. Tammsaare tee 116, 118, 118a, 118b, 118c, 118d, 134b, Laki tn 34 ja 36 katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 6. juuni 2018 korralduse nr 843-k „Tänavanime määramine ja leviala muutmine Mustamäe linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Mustamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Mustamäe tee 90

Katastritunnus - 78405:502:1450

Uus aadress - Karjavälja tn 2

1.2 Senine aadress - A.H. Tammsaare tee 116

Katastritunnus - 78405:502:0500

Uus aadress - Karjavälja tn 4

1.3 Senine aadress - A.H. Tammsaare tee 118

Katastritunnus - 78405:502:0052

Uus aadress - Karjavälja tn 6

1.4 Senine aadress - A.H. Tammsaare tee 118a

Katastritunnus - 78405:502:0053

Uus aadress - Karjavälja tn 8

1.5 Senine aadress - A.H. Tammsaare tee 118b

Katastritunnus - 78405:502:0054

Uus aadress - Karjavälja tn 10

1.6 Senine aadress - A.H. Tammsaare tee 118c

Katastritunnus - 78405:502:0055

Uus aadress - Aiandi tn 15

1.7 Senine aadress - A.H. Tammsaare tee 118d

Katastritunnus - 78405:502:0056

Uus aadress - Aiandi tn 13

1.8 Senine aadress - Laki tn 34

Katastritunnus - 78405:502:0035

Uus aadress - Karjavälja tn 14

1.9 Senine aadress - Laki tn 36

Katastritunnus - 78401:101:1105

Uus aadress - Karjavälja tn 16

1.10 Senine aadress - A.H. Tammsaare tee 134b

Katastritunnus - 78405:502:0890

Uus aadress - Karjavälja tn 18

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 31. augustiks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja asjassepuutuvate kinnistute omanikele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tõnis Mölder

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär