Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Vladislav ˇarovi ja Aleksandr Antonovi ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2018 korraldus number 932
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. juuni

2018 nr

932-k

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Vladislav ˇarovi ja Aleksandr Antonovi ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ning tulenevalt EESTI TAEKWONDO LIIDU 7. juuni 2018 taotlusest

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 5200 (viis tuhat kakssada) eurot tallinlastest sportlaste Vladislav ˇarovi ja Aleksandr Antonovi ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks eduka esinemise puhul Euroopa meistrivõistlustel järgmiselt:

1.1 Vladislav ˇarovile 2200 eurot ja treenerile Oleg Kimile 1000 eurot;

1.2 Aleksandr Antonovile 1400 eurot ja treenerile Oleg Kimile 600 eurot.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule EESTI TAEKWONDO LIIT (registrikood 80088167).

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär