Tallinna Linnavalitsus 06.06.2018 korraldus number 843.
Tänavanime määramine ja leviala muutmine Mustamäe linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine