Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tlv k 16.05.2018 nr 698
 
Tvk m 02.06.2011 nr 19
Akt viitab
 
Tlv m 09.04.2014 nr 31
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merivälja tee 5, Supluse pst 1, 1a ja 1b katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2018 korraldus number 798
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. mai 2018 nr 798-k

Merivälja tee 5, Supluse pst 1, 1a ja 1b katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 korralduse nr 698-k „Tänavanimede leviala täpsustamine Pirita linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Merivälja tee 5

Katastritunnus - 78402:202:0630

Uus aadress - Supluse pst 1

1.2 Senine aadress - Supluse pst 1

Katastritunnus - 78401:101:0944

Uus aadress - Supluse pst 3a

1.3 Senine aadress - Supluse pst 1a

Katastritunnus - 78401:101:0216

Uus aadress - Supluse pst 3

1.4 Senine aadress - Supluse pst 1b

Katastritunnus - 78402:202:0500

Uus aadress - Supluse pst 3b

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 20. juuniks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele ja  punktis 1 nimetatud kinnisasjade omanikele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär