Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1979
Akt viitab
 
Tlv m 31.01.2018 nr 10
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korralduse nr 1979-k "Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2018 korraldus number 746
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. mai

2018 nr

746-k

Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korralduse nr 1979-k „Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, hädaolukorra seaduse § 6 lg-te 1, 4 ja 5 ning Tallinna Linnavalitsuse 31. jaanuari 2018 määruse nr 10 „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus“ § 9 alusel

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldus nr 1979-k „Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna kriisikomisjoni liikmetele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär