Tänavanime määramine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 23.05.2018 korraldus number 741

Redaktsiooni kehtivus 23.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. mai

2018 nr

741-k

Tänavanime määramine Kristiine linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2018 korraldusega nr 574-k kehtestatud „Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringust

1. Määrata Kristiine linnaosas Tondi asumis Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringuga kavandatud Sõjakooli tänavaga paralleelsele Marsi ja Sammu tänava vahel asuva uue tänava nimeks Talli tänav (tänava skeem lisas).

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud tänava väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele ja AS Tondi Kvartalile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Talli tänava skeem