Tallinna Linnavalitsus 16.05.2018 korraldus number 698.
Tänavanimede leviala täpsustamine Pirita linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine